L’Ajuntament de Crevillent impulsa el reciclatge de vidre entre els establiments hostalers

  • Es duran a terme enquestes als establiments de la localitat per a conéixer els hàbits de reciclatge de vidre i adequar els recursos a les seues necessitats
  • A més, per a facilitar la tasca de reciclatge en el sector, s’instal·laran contenidors especials, dotats amb una boca més ampla, i s’entregaran poals amb sistema d’elevació als hostalers que ho sol·liciten

Crevillent. – L’Ajuntament de Crevillent ha posat en marxa una campanya amb Ecovidrio per a impulsar el reciclatge d’envasos de vidre en el sector hostaler de la localitat.

La iniciativa, en una primera fase, començarà amb la realització d’enquestes i entrevistes als establiments d’hostaleria de la localitat, per a conéixer de primera mà quines són les seues necessitats i poder adequar els recursos existents. A més, s’oferirà informació detallada als locals sobre com reciclar correctament i els avantatges socials, econòmics i mediambientals que té.

En una segona fase, i per a facilitar el reciclatge de vidre en el canal Horeca (Hostaleria, Restauració i Servei d’àpats), s’instal·laran contenidors especials, dotats amb una boca més ampla, que permeten el reciclatge de grans quantitats de vidre com les generades pels hostalers. També s’entregaran poals adaptats amb rodes per a facilitar el transport dels residus de vidre i el seu posterior transvasament als contenidors.

Per a portar avant aquesta iniciativa, es posarà en marxa un treball de camp per a reforçar el coneixement de la normativa actual en matèria de reciclatge d’envasos de vidre. Estefanía Salinas Peral, edil de Medi Ambient i Lluita contra el Canvi Climàtic, ha explicat que l’objectiu d’aquesta campanya és aconseguir un increment de la taxa de reciclatge de vidre en la localitat perquè el sector de l’hostaleria i la restauració és un dels eixos fonamentals, ja que en ell es consumeixen prop del 50% dels envasos de vidre d’un sol ús que es produeixen en tot el país.

El vidre que es deposita en els contenidors es recicla al 100% i s’utilitza per a la fabricació de nous envasos, de manera indefinida i sense perdre les propietats originals, per la qual cosa reciclant vidre evitem el creixement dels abocadors. A més, també és un element clau en la lluita contra el canvi climàtic perquè en usar “calcín” – vidre reciclat – en la fabricació de nous envasos s’evita l’extracció de matèries primeres de la naturalesa, evitant l’erosió dels sòls i la desforestació del nostre entorn, i minimitzant també l’emissió de CO₂ en el procés de fabricació.

NOTA DE PRENSA

El Ayuntamiento de Crevillent impulsa el reciclaje de vidrio entre los establecimientos hosteleros

  • Se llevarán a cabo encuestas a los establecimientos de la localidad para conocer los hábitos de reciclado de vidrio y adecuar los recursos a sus necesidades
  • Además, para facilitar la tarea de reciclaje en el sector, se instalarán contenedores especiales, dotados con una boca más ancha, y se entregarán cubos con sistema de elevación a los hosteleros que lo soliciten

Crevillent (05/10/2021).- El Ayuntamiento de Crevillent ha puesto en marcha una campaña junto a Ecovidrio para impulsar el reciclaje de envases de vidrio en el sector hostelero de la localidad.

La iniciativa, en una primera fase, comenzará con la realización de encuestas y entrevistas a los establecimientos de hostelería de la localidad, para conocer de primera mano cuáles son sus necesidades y poder adecuar los recursos existentes. Además, se ofrecerá información detallada a los locales sobre cómo reciclar correctamente y las ventajas sociales, económicas y medioambientales que tiene.

En una segunda fase, y para facilitar el reciclado de vidrio en el canal Horeca (Hostelería, Restauración y Catering), se instalarán contenedores especiales, dotados con una boca más ancha, que permiten el reciclaje de grandes cantidades de vidrio como las generadas por los hosteleros. También se entregarán cubos adaptados con ruedas para facilitar el transporte de los residuos de vidrio y su posterior vaciado en los contenedores.

Para llevar adelante esta iniciativa, se pondrá en marcha un trabajo de campo para reforzar el conocimiento de la normativa actual en materia de reciclaje de envases de vidrio. Estefanía Salinas Peral, edil de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, ha explicado que el objetivo de esta campaña es lograr un incremento de la tasa de reciclado de vidrio en la localidad puesto que el sector de la hostelería y la restauración es uno de los ejes fundamentales, ya que en él se consumen cerca del 50% de los envases de vidrio de un solo uso que se producen en todo el país.

El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales, por lo que reciclando vidrio evitamos el crecimiento de los vertederos. Además, también es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático porque al usar calcín – vidrio reciclado – en la fabricación de nuevos envases se evita la extracción de materias primas de la naturaleza, evitando la erosión de los suelos y la deforestación de nuestro entorno, y minimizando también la emisión de CO2 en el proceso de fabricación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.