Crevillent aprova una moció en suport a les persones afectades per l’Alzheimer i els seus familiars

Aquesta moció conjunta presentada hui en el Ple Ordinari de setembre pels grups municipals de Compromís, Grup Socialista i L’Esquerra ha comptat amb els vots a favor dels regidors del Grup Popular i Ciudadanos i l’abstenció de Vox

Crevillent. – Hui, 27 de setembre, Crevillent ha aprovat en Ple Ordinari una moció conjunta a favor de les persones afectades per l’Alzheimer, els seus familiars, les seues cuidadores i cuidadors i per a mostrar suport a les associacions que treballen cada dia per a millorar la vida de les persones que pateixen aquesta malaltia.

La moció ha sigut presentada de manera conjunta pels grups municipals de Compromís, PSOE i L’Esquerra i ha sigut aprovada comptant amb el suport del Grup Municipal Popular i Ciutadans, amb 19 vots a favor, i l’abstenció de Vox. A través d’ella s’ha elevat una proposta per a seguir amb l’aplicació del Pla Nacional del 2019/2023 i els quatre eixos d’actuació: dotar de mitjans econòmics i humans els pressupostos per a la prevenció i investigació, canviar la consideració social per a prioritzar l’atenció a les persones en situació de fragilitat i a les seues famílies i/o cuidadors/es, el diagnòstic primerenc mitjançant campanyes preventives de la malaltia i la detecció precoç en l’atenció primària i, en últim lloc, seguir totes les línies que contemplen les demandes i necessitats dels malalts i les seues famílies seguint les indicacions de l’OMS.

Referent a això, des de l’Ajuntament s’ofereixen tallers adaptats als diferents graus de la malaltia i es proporciona transport i atenció, així com un servei de teleassistència i de suport previ a la dependència. A més, en l’actualitat s’està treballant de cara a la futura construcció d’un Centre de dia per a Crevillent.

D’altra banda, la moció del Grup Municipal Popular per a l’actuació sobre els pous de reg i altres depressions en el municipi de Crevillent ha sigut rebutjada amb el vots a favor de Vox i Ciutadans (10) i els vots en contra de Compromís, PSOE i L’Esquerra (11). Igual ha ocorregut amb la moció proposada pel Grup Municipal Vox per a l’elaboració d’un programa municipal d’informació, formació i implantació de dispositius de geolocalització per a persones amb Alzheimer o una altra patologia de desorientació, que ha tingut el suport del Grup Popular i Ciutadans i els vots en contra de Compromís, PSOE i L’Esquerra.

NOTA DE PRENSA

Crevillent aprueba una moción en apoyo a las personas afectadas por el Alzheimer y sus familiares

  • Esta moción conjunta presentada hoy en el Pleno Ordinario de septiembre por los grupos municipales de Compromís, Grupo Socialista y L’Esquerra ha contado con los votos a favor de los concejales del Grupo Popular y Ciudadanos y la abstención de Vox

Crevillent (27/09/2021).- Hoy, 27 de septiembre, Crevillent ha aprobado en Pleno Ordinario una moción conjunta a favor de las personas afectadas por el Alzheimer, sus familiares, sus cuidadoras y cuidadores y para mostrar apoyo a las asociaciones que trabajan cada día para mejorar la vida de las personas que sufren esta enfermedad.

La moción ha sido presentada de manera conjunta por los grupos municipales de Compromís, PSOE y  L’Esquerra y ha sido aprobada contando con el apoyo del Grupo Municipal Popular y Ciudadanos, con 19 votos a favor, y la abstención de Vox. A través de ella se ha elevado una propuesta para seguir con la aplicación del Plan Nacional del 2019/2023 y los cuatro ejes de actuación: dotar de medios económicos y humanos los presupuestos para la prevención e investigación, cambiar la consideración social para priorizar la atención a las personas en situación de fragilidad y a sus familias y/o cuidadores/as, el diagnóstico temprano mediante campañas preventivas de la enfermedad y la detección precoz en la atención primaria y, en último lugar, seguir todas las líneas que contemplan las demandas y necesidades de los enfermos y sus familias siguiendo las indicaciones de la OMS.

A este respecto, desde el Ayuntamiento se ofrecen talleres adaptados a los diferentes grados de la enfermedad y se proporciona transporte y atención,  así como un servicio de teleasistencia y de apoyo previo a la dependencia. Además, en la actualidad se está trabajando de cara a la futura construcción de un Centro de día para Crevillent.

Asimismo, la moción del Grupo Municipal Popular para la actuación sobre los pozos de riego y otras depresiones en el municipio de Crevillent ha sido rechazada con lo votos a favor de Vox y Ciudadanos (10) y los votos en contra de Compromís, PSOE y L’Esquerra (11). Igual ha ocurrido con la moción propuesta por el Grupo Municipal Vox para la elaboración de un programa municipal de información, formación e implantación de dispositivos de geolocalización para personas con Alzheimer u otra patología de desorientación, que ha tenido el apoyo del Grupo Popular y Ciudadanos y los votos en contra de Compromís, PSOE y L’Esquerra.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.