És el primer ajuntament d’Espanya a licitar de manera integral l’ús de cobertes i espais municipals i posar-los al servei d’una comunitat energètica.
Es contemplen 15.000 metres quadrats de superfície destinats a albergar instal·lacions d’autoconsum col·lectiu en el nucli urbà.