● La Policia de la Generalitat Valenciana ha localitzat un abocador industrial il·legal, distribuït en quatre naus, que emmagatzemava productes tòxics com a oli i lubrificants usats, pneumàtics gastats, fibrociments, pintura i dissolvents, entre altres, dins d’un dels polígons industrials de la localitat

Molts crevillentins i crevillentines, propietaris de camps o finques rústiques, estan rebent aquests dies un rebut de la Comunitat de Regants a través de Suma per al pagament per l’ús de l’aigua, independentment de si utilitzen o no aigua per a regar

El objetivo de esta iniciativa, que se desarrollará el jueves 17 de junio online, es sentar las bases de la economía verde y dar a conocer las posibilidades que pymes y emprendedores tienen a su alcance para fomentar la sostenibilidad y adaptar sus modelos de negocio a las nuevas necesidades y requerimientos del entorno

L’objectiu d’aquesta iniciativa, que es desenvoluparà el dijous 17 de juny en línia, és establir les bases de l’economia verda i donar a conéixer les possibilitats que pimes i emprenedors tenen al seu abast per a fomentar la sostenibilitat i adaptar els seus models de negoci a les noves necessitats i requeriments de l’entorn