Coses d’ans: Una peculiar i emblemàtica evocació del passat islàmic

PERSIANESContinuant amb l’article del mes anterior, on es feia una introducció sobre l’exemple que representa la fatxada de “La Casa de les Persianes” dins del fenomen de la denominada -per alguns investigadors en patrimoni històric- «arquitectura errant», vorem algunes característiques que permeten incloure-la dins de l’estil neo-àrab, a pesar de que es mesclaren en esta fatxada caràcters de l’arquitectura neo-gòtica i -en altres parts de l’edifici- les innovacions d’elements constructius de finals del segle XIX, constituint un eclecticisme habitual en l’arquitectura historicista, que pretenia recrear ambients d’èpoques anteriors, en este cas medievals.

Desconeixem les motivacions que inspiraren la traça neo-àrab de la fatxada; potser fora la moda historicista en l’art de la segona meitat del segle XIX, o les relacions personals i professionals dels seus artífexs -Julio Gallardo Cortés i Ramón Mas Espinosa- amb Tarragona i Barcelona (esta última un focus artístic del modernisme i historicisme), o també el “paisatge morisc” que es conservava en Crevillent, o el fet que l’autor es basara en l’arquitectura medieval islàmica valent-se de narracions literàries o publicacions de vinyetes, etc, tan de moda en aquella època.

La denominació de “La Casa de les Persianes” es deu a que als anys 90 del segle XIX va ser un taller on la societat “Mas y Poveda” va elaborar persianes de fusta; a més de filatures i funcionar com batà de picat d’espart. Poc ans a l’inici de la seua construcció, en l’any 1888, va tindre lloc a Barcelona l’Exposició Universal, on els pavellons provincials d’Alacant i Sevilla estigueren representats amb l’estil arquitectònic neo-àrab. En els pavellons destinats a exposicions nacionals i universals, eren habituals els accessos monumentals i les naus laterals amb arcs repetits de tipologia islàmica, prenent com un dels referents d’inspiració l’arquitectura califal cordovesa; a més que, freqüentment, anaven associats a paisatges enjardinats.

Per altra part, l’arquitectura neo-àrab s’edificava -en general- en l’entorn dels nuclis urbans. Este estil arquitectònic, quan anava associat a l’activitat econòmica, oferia una imatge de poder. Un exemple d’estos comentaris el tenim amb el «Pabellón de Agricultura» de la «Exposición Agrícola, Industrial y Minera» que va tindre lloc, en 1900, al «Jardín de Floridablanca» de la ciutat de Múrcia, on al costat de l’entrada principal anaven les grans finestres amb arcs de ferradura repetits, similars als de “La Casa de les Persianes”.

En la fotografia de Juan Agustín Ramos, publicada en l’article anterior, s’aprecia un cos torrejat amb arc d’accés tri lobulat i -per damunt- dos arcs de ferradura geminats, amb les baranes balustrades en baix relleu, com en tots els arcs de ferradura de les naus laterals, els quals, en la nau de la dreta, descansaven sobre un basament de doble filada de blocs de pedra per a salvar el desnivell del terreny.

L’ús exclusiu de la pedra tallada, les arcades de ferradura i el basament recorden l’arquitectura califal cordovesa. No obstant, s’observen anacronismes o detalls decoratius no propis de l’arquitectura islàmica, com son: l’arc tri lobulat d’accés; les orles o sanefes semicirculars, imitant els models medievals cristians o gòtics; els ampits o baranes balustrades, que poden recordar a les balconades del segle XVI construïdes en les arcades almohades de La Giralda de Sevilla.

Per altra part, també son propis de l’arquitectura historicista alacantina del segle XIX els basaments en blocs de pedra i els arcs tri lobulats neo-gòtics, a part de l’ús de teula plana alacantina i el lluernari, entre altres elements. Sent prudent en la següent consideració, es pot dir que estem davant d’un dels primers exemples d’arquitectura industrial feta amb l’estil neo-àrab a la província d’Alacant, trobant els primers referents neo-àrabs residencials i industrials a inicis del segle XX. Pròximament vorem com es va traslladar part de la fatxada de “La Casa de les Persianes” al Parc Nou…

Bienvenido Mas Belén

 
coded by nessus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *