Les lectores i lectors qui heu llegit els meus escrits, publicats en altres mitjans, siga en revistes locals, o en revistes científiques sobre filologia, humanitats o cultura popular, sabreu que un dels temes que més m’interessen i al qual li he dedicat més pàgines, són les narracions populars fictícies de transmissió oral, anomenades “rondalles”, és a dir, els contes populars: xascarrillos, xances o qüentos, com es diuen a Crevillent.